Úspory 2024: Velká zpráva o důchodech! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

úterý 21. května 2024

Svátek slaví Monika, zítra Emil

Úspory 2024: Velká zpráva o důchodech!

Důchody (ilustrační foto)
Důchody (ilustrační foto) (E15 (Midjourney))

Řada změn nastala od 1. ledna v důchodech. Tu, kterou pocítí každý penzista, je zvýšení základní výměry důchodů. A to jak starobního, tak i pozůstalostních. Novinky jsou také v případě odchodu na předčasný odpočinek.

Zvyšuje se základní výměra starobního, invalidního, vdovského/vdoveckého i sirotčího důchodu. A to o 360 korun na 4400 korun měsíčně. Zásluhová složka penzí se zvyšovat nebude. Novela zákona o důchodovém pojištění přinesla od října 2023 také řadu změn pro odchod do předčasné penze. Jde o 4 zásadní body:

 • Doba pro odchod se zkracuje na 3 roky.
 • Naopak se prodlouží doba, po kterou bude nutné platit důchodové pojištění z 35 roků na 40 let (účinnost této změny má být od 1. 10. 2024).
 • Procentní výměra se bude krátit o 1,5 % za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku.
 • Procentní výměra přiznaného důchodu se valorizuje až od ledna následujícího po roce, v němž dotyčný dosáhl důchodového věku.

Valorizace

Od října 2023 se změnila i obecná pravidla pro valorizaci důchodů. Výpočet růstu cen je nově odvozen pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců a nebude se tedy provádět porovnání s růstem cen za domácnosti celkem. Při zvýšení se pak zohledňuje pouze jedna třetina růstu reálných mezd namísto dřívější jedné poloviny. Další novinkou je, že o důchod jde od prosince žádat online na internetovém portálu České správy sociálního zabezpečení. Vše by tak mělo jít z pohodlí domova eportal.cssz.cz. K podání žádosti bude nutné se přihlásit přes portál občana nebo pomocí datové schránky. Systém už pak člověka provede žádostí a ukáže, jaké údaje je třeba zkontrolovat nebo doplnit.

Vyšší příspěvek pro odbojáře

Zvyšuje se zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky odboje a rehabilitovaných osob v oblasti dopravy (slevy z jízdného), telefonních služeb a lázeňských a rekreačních pobytů. Navýšení bude o 5,2 % na 216 Kč (účastníci odboje) a 1408 Kč (vdovy, vdovci) měsíčně.

Další změny

Vyšší rodičák Od ledna se zvýšil rodičovský příspěvek. A to o 50 tisíc korun na 350 tisíc u jednoho dítěte a u dvojčat a vícerčat na 525 tisíc korun. Růst příspěvku se ale týká pouze dětí, které se narodily od 1. ledna 2024. Rovněž se zkrátí hraniční doba výplaty dávky ze 4 let na 3 roky. 

Změny pojistného na sociální zabezpečení

Od letošního 1. ledna dochází k několika změnám, které se týkají osob samostatně výdělečně činných (OSVČ):

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 43 967 Kč
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 2 110 416 Kč
 • daňový základ zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 105 520 Kč ročně
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 13 191 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 3 852 Kč
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ zahajující hlavní činnost je 10 992 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 3 210 Kč
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 4 837 Kč – z toho minimální záloha na pojistné je 1 413 Kč,
 • minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ od ledna 2024 činí 216 Kč.

Nemocenské pojištění

Dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění. První hranice je 1466 Kč, druhá 2199 Kč a třetí 4397 Kč.

Minimum na 18 900 korunách

Minimální mzda od ledna stoupla o 1600 korun na 18 900 hrubého měsíčně. Zároveň se navyšuje i ta zaručená pro první, druhou, třetí a osmou skupinu prací. První tři stupně poskočí o 1600 korun a osmý o 3200 korun.

Přísnější pravidla pro podporu v nezaměstnanosti 

Od 1. ledna už se nebude odsouvat poskytování podpory v nezaměstnanosti, pokud bylo uchazeči  o práci z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné. V návaznosti na tento krok se ruší institut kompenzace. Prodlužuje se doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním pro případy opakovaného zařazení do evidence uchazečů o práci. Tím bude zajištěno přiznání a výplata podpory v nezaměstnanosti.

Lidé s nevyčerpanou podpůrčí dobou

Při získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 6 měsíců budou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu (kdy se vyplácí podpora v nezaměstnanosti). V závislosti na věku po dobu 5 (do 50 let), 8 (do 55 let) nebo 11 (nad 55 let) měsíců, při odpracování kratší doby než 6 měsíců vznikne nárok na podporu jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu.

Lidé s vyčerpanou podpůrčí dobou

Pro přiznání podpory v nezaměstnanosti bude podmínkou odpracovat 9 měsíců. V případě, že žadatel nezíská dobu důchodového pojištění v této délce, podpora v nezaměstnanosti mu nebude přiznána. Zároveň platí, že pro přiznání podpory musí být splněna základní podmínka, kterou je získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 12 měsíců během posledních dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Dětské skupiny mohou zdražit

Od ledna mohou dětské skupiny zdražit poplatek, který platí rodiče dětí mladších 3 let. Maximální výše úhrady rodičem se zvyšuje ze 4720 na 5059,84 korun měsíčně. 

Změny u pěstounů

Během roku 2024 chce ministerstvo práce zrychlit a zefektivnit zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče. Přípravy k přijetí dítěte do rodiny a psychologické posouzení mají provádět subjekty s pověřením od krajského úřadu. Dojde také ke sjednocení obsahu a rozsahu výstupů. Navíc budou uznávány přípravy a posudky o psychické způsobilosti i z jiných krajů. Změnou také je, že žadatelé budou dál v evidenci i po svěření dítěte, a to maximálně po dobu 10 let.

Právo na psychologa

Během roku má také dojít k individualizaci dohod o výkonu pěstounské péče. A to dle situací v každé náhradní rodině. Jde například o právo na poskytnutí psychologa či terapeuta dle potřeby, nikoli minimálně jednou za 6 měsíců. Na uzavření dohody o výkonu pěstounské péče bude také navázán nárok na odměnu pěstouna a příspěvek při pěstounské péči. Kdo bude chtít čerpat dávku, musí mít dohodu (jiných pěstounských dávek se netýká). U státního příspěvku na výkon pěstounské péče se navrhuje navýšení na 66 tisíc korun za uzavřenou dohodu za rok a u pěstounů na přechodnou dobu na 72 tisíc korun. 

Dovolená pro dohodáře

Od nového roku díky změnám v zákoníku práce budou mít nárok na dovolenou také lidé, kteří pracují na dohodu. A to automaticky, pokud splní za kalendářní rok dvě základní podmínky: dohodář odpracuje alespoň čtyřnásobek stanovené týdenní pracovní doby (tj. 80 hodin) a dohoda trvá aspoň 28 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Výměra dovolené se bude u lidí pracujících na DPP/DPČ řídit stejně jako u zaměstnanců a do odpracované doby pro účely dovolené se započtou vedle odpracovaných hodin rovněž i tzv. náhradní doby např. čerpání dovolené či některé překážky v práci.Přečtěte si

Kontakty

 • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
 • Telefon po 17.00: 225 974 164
 • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.