Kdo a kdy dostane příspěvek na péči? PENÍZE PRO NEMOHOUCÍ! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

čtvrtek 11. srpna 2022

Svátek slaví Zuzana, zítra Klára

Kdo a kdy dostane příspěvek na péči? PENÍZE PRO NEMOHOUCÍ!

Máte šanci na přéspěvek?
Máte šanci na přéspěvek? (Unsplash)

Těžká nemoc, vážný úraz, zdravotní postižení nebo vysoký věk dokážou člověka srazit na kolena. Lidem, kteří jsou odkázáni na péči druhých, nabízí stát pomoc formou příspěvku na péči. Aha! nabízí nejčastější otázky a odpovědi.

*Pro koho je určený

Požádat může každý, kdo kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc jiného člověka při zvládání základních životních potřeb (např. komunikace, orientace, osobní hygiena, mobilita atd.). Žádost si podává přímo ten, kdo pomoc potřebuje. Za děti od jednoho roku do 18 let podává žádost rodič.

*Kde se podává žádost?

Na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu. Je možné ji podat osobně, přes podatelnu, zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky.

*Je nutné něco vyplnit?

Ano, formulář Žádost o příspěvek na péči a formulář Oznámení o poskytovateli pomoci. Na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci jsou nejen samotné formuláře, ale i vyplněné vzory.

*Jsem nemohoucí a žádost nezvládnu podat. Co mám dělat?

Pokud si nejste schopen sám požádat, může to za vás udělat na základě plné moci váš zástupce. To může být třeba váš manžel nebo manželka, syn nebo dcera apod. Plná moc k zastupování nemusí být úředně ověřena.

*Kolik peněz dostanu?

Vyplácená částka se odvíjí podle stupně závislosti. Závisí tedy na tom, kolik z deseti základních životních potřeb nezvládnete a s čím potřebuje pomoci (např. s osobní hygienou, přípravou jídla, nákupy apod.).

*Zač můžu utrácet?

Peníze jsou určené k zaplacení nezbytné péče. Můžete si zaplatit profesionální služby (pečovatelská služba, odlehčovací služby, asistenční služby, atd.) nebo platit za péči např. rodinnému příslušníkovi nebo i sousedce či kamarádovi.

*Kdo vyhodnotí, zda a jak vysoký příspěvek dostanu?

Po podání žádosti vás navštíví sociální pracovník Úřadu práce ČR, který přímo na místě zjišťuje, jak jste schopen fungovat, v jakých podmínkách žijete a kdo vám s čím pomáhá. Zdravotní stav a stupeň závislosti posoudí posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení na základě lékařských zpráv a záznamu ze sociálního šetření.

*Jak dlouho trvá, než dostanu peníze?

Vyřízení žádosti může trvat i několik měsíců. Pokud ale úřad práce příspěvek přizná, vyplatí vám jej od měsíce, ve kterém byla podána žádost.

Jak vysoký je příspěvek na péči

Výše příspěvku se liší podle věku a toho, jak moc je člověk odkázaný na pomoc druhých. Jinak vysoká je i částka pro děti (do 18 let) a pro starší. Stupeň závislosti Částka pro osoby do 18 let Částka pro osoby nad 18 let I. Lehká závislost 3 300 Kč 880 Kč II. Středně těžká závislost 6 600 Kč 4 400 Kč III. Těžká závislost 13 900 Kč 12 800 Kč IV. Úplná závislost 19 200 Kč 19 200 Kč

Přečtěte si
Články odjinud

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.