Jak postupovat při podezření na zanedbání péče: Braňte se! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

středa 31. května 2023

Svátek slaví Kamila, zítra Laura

Jak postupovat při podezření na zanedbání péče: Braňte se!

Náhrady za zanedbání péče mohou jít až do milionů
Náhrady za zanedbání péče mohou jít až do milionů (Foto Aha! – Karel Kopáč, ara)

Máte pocit, že váš ošetřující doktor, chirurg nebo jiný lékař-specialista pochybil? Nesete kvůli tomu vy nebo někdo z rodiny trvalé následky? Pak se určitě braňte, máte na to právo!

Podle právníků jsou případy, kdy se na ně lidé obracejí s prosbou o pomoc kvůli zanedbání lékařské péče, dost specifické. Právník totiž nemá lékařské vzdělání a nemůže tak posoudit, zda opravdu došlo k chybě na straně doktora. Navíc nelze vyloučit kolegialitu mezi lékaři.  „Vždycky je proto nutné opatřit si nejdříve důkaz – znalecký posudek. Ten zpracuje na základě zdravotní dokumentace pacienta nezávislý lékař – soudní znalec," říká Mgr. Petr Novák z Vaše nároky.cz. Jestliže v posudku uvede, že byl postup lékaře špatný, máte velkou šanci vysoudit nárok, který se může vyšplhat na statisíce či dokonce na několik milionů! Výše odškodného se určuje podle škod způsobených na zdraví a taky ztížení společenského uplatnění. 

Než se pustíte do boje s lékařem nebo zdravotnickým zařízením, je třeba mít v ruce pádné důvody. Prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár proto radí dopředu vše zkonzultovat. „Ne všechny kauzy, o kterých si pacienti anebo jejich příbuzní myslí, že je poškodil lékař, lze u soudu prokázat, že to tak bylo. Rada je mnohem levnější než případná prohra u soudu a hrazení nákladů protistraně,“ říká Olejár. Proto doporučuje obrátit se na poradnu. „Je vhodné, aby pacient anebo příbuzný popsal situaci, co se stalo, v kterém zdravotnickém zařízení a jaké má důkazy (opis zdravotní dokumentace). Ty může poslat do naši poradny na mail poradna@pacienti.cz. Svaz pacientů nabízí na svém webu i kontakty na advokáty, kde se může pacient poradit (ve složitých kauzách za poplatek), zda má naději a jakou v případě podání žaloby k soudu," dodává Olejár.

Jak postupovat při podezření na zanedbání péče!

Vyžádejte si kompletní zdravotní dokumentaci a navštivte jiného lékaře, který stav pacienta i správnost postupu nezávisle zhodnotí a odhadne, zda došlo k pochybení a v jakém rozsahu.

Nezávisle na vymáhání náhrady škody je možné podat na lékaře stížnost k České lékařské komoře a vedoucímu nebo zřizovateli zdravotnického zařízení. Poškozený může žádat nejen bolestné a finanční vyrovnání za ztížení společenského uplatnění, ale také ztrátu na výdělku nebo náklady spojené s léčením.

Pozor na promlčecí lhůtu – od letoška jsou to 3 roky! Lhůta začíná okamžikem, kdy se pacient dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Pokuste se s příslušným lékařem nebo nemocnicí domluvit o mimosoudním řešení. Pokud je snaha zbytečná, nezbývá než podat na lékaře žalobu.

Na co máte nárok?

Bolest

Poškozenému náleží odškodnění za bolestivou léčbu i bolestivou
rehabilitaci. Tedy nejen za bolest, kterou jste vytrpěli při samotném úraze, ale i po něm.

Společenské uplatnění

Odškodění za ztrátu společenského uplatnění se nově řídí skutečnými problémy, které vám kvůli zranění nastaly a jejichž výši určí soud.

Duševní útrapy

Nárok má nově na odškodnění za duševní útrapy i manžel nebo manželka, rodiče, děti i jiní příbuzní.

Zálohy

Nárok máte na náhradu nákladů spojených s léčením, a dokonce máte právo žádat i zálohu na takové výdaje (pomoc ošetřovatelky, léky, doprava do nemocnice apod.)

Dieta

Pokud musíte v důsledku újmy na zdraví jíst speciální drahé dietní jídlo, máte právo na peníze, které za jídlo platíte.

Úklid

Nově můžete chtít náhradu i za to, že například zaplatíte uklízečce, protože si v důsledku zranění sami neuklidíte.

Ztráta výdělku

Máte nárok na náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti i na rozdíl mezi vaším příjmem před zraněním a po zranění.

Studenti

Zákon výslovně upravuje právo na náhradu i studentům, kteří o
žádný příjem nepřišli. Pokud se studentovi den před maturitní zkouškou stane úraz, bude mít jako poškozený nárok na průměrný plat maturanta, i když nikdy nepracoval.

Důchod

Měsíce i roky strávené kvůli zranění způsobenému cizí vinou v
pracovní neschopnosti ovlivní i výši budoucího důchodu. I na tento rozdíl máte nárok. Zákon výslovně stanoví, že máte nárok na rozdíl mezi důchodem, který máte dostat, a důchodem, který byste dostali, kdyby k újmě na zdraví nedošlo.

Přečtěte si

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.