Rodičovská, ošetřovné, mateřská: Jak si státu říct o peníze! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

pondělí 20. května 2024

Svátek slaví Zbyšek, zítra Monika

Rodičovská, ošetřovné, mateřská: Jak si státu říct o peníze!

Ilustrační foto
Ilustrační foto (pixabay.com)

Nejprobíranější dávkou současnosti je ošetřovné. Rodiče řeší, jestli můžou s dětmi zůstat na »ošetřovačce až do prázdnin a kolik peněz v tom případě budou brát. Ošetřovné ale není jediným způsobem, jak stát lidem s dětmi pomáhá. Málokdo si uvědomí, že státní pomoc začíná už během těhotenství vyrovnávacím příspěvkem, pokračuje peněžitou pomocí v mateřství, rodičovskou a otcovskou. Méně majetným přispívá i porodným a přídavkem na dítě.

Jak odložit placení nájemného

Ocitli jste se kvůli epidemii koronaviru ve finanční tísni a lámete si hlavu, z čeho zaplatíte nájem? Pokud za vaše problémy s penězi může epidemie koronaviru, požádejte majitele bytu o odložení platby. Pokud splníte všechny podmínky pro odložení nájmu, měl by vám majitel bytu vyhovět. „Jste-li v prodlení s placením nájemného v důsledku omezení souvisejících s epidemií a splníte stanovené podmínky, není pronajímatel oprávněn nájem z tohoto důvodu jednostranně vypovědět,“ potvrzuje advokát Martin Čumpelík z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners. Chrání vás totiž »nouzový« zákon. Problémy musíte doložit I když ale nemáte na nájem, nemůžete ho najednou přestat platit. Musíte pronajímateli bytu doložit, proč platit nemůžete. Příslušné potvrzení získáte na úřadu práce.

Krok za krokem

1*Běžte na úřad práce O neschopnosti platit nájem nestačí jen ústní informace. „Nájemce je povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu doložit okolnosti prodlení potvrzením od příslušného úřadu práce ČR,“ vysvětluje advokát. Vzor žádosti o potvrzení najdete na webu Úřadu práce ČR (https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-vydani-potvrzeni-dle-zakona-c-209-2020).

2*Nečekejte do poslední chvíle Doklady o tom, proč máte problémy s placením nájmu, předložte pronajímateli bytu hned, jakmile zjistíte, že nájem nebudete schopní zaplatit

3*Žádost pošlete doporučeně „Písemnosti je vhodné pronajímateli zaslat doporučeně s dodejkou, případně si nechat od pronajímatele potvrdit jeho osobní předání, a zároveň si ponechat kopii vyrozumění,“ radí Mgr. Čumpelík.

4*Služby musíte platit dál! Odklad se týká jen nájmu! Platby za plyn, elektřinu, vodné a stočné a služby spojené s užíváním bytu hradit musíte.

Nájemné musíte doplatit

»Nouzový« zákon vás ale nechrání od placení znájmu, pouze vám zařídil jeho odklad. „Nájemné, včetně případného úroku z prodlení, bude nutné doplatit,“ zdůrazňuje advokát Čumpelík. Dlužný nájem je nutné doplatit nejpozději do 31. prosince 2020. Pokud byste ho včas nedoplatili, může vám pronajímatel ukončit nájemní smlouvu a dokonce bez výpovědní doby. Rada: Domluvte si splátky Zaplatit dlužné nájemné naráz může být velká fiannčí zátěž. Vyplatí se domluvit se s pronajímatelem na splátkovém kalendáři a dluh umořovat postupně.

Těhotenství: Hůře placenou práci řeší vyrovnávací příspěvek

Budoucí maminky, které musí být kvůli těhotenství přeřazené na hůře placenou práci, nemusí přijít o svůj původní příjem. Můžou si požádat o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Nárok na něj má podle zákona nárok každá zaměstnankyně, která byla z důvodu těhotenství, mateřství nebo kojení převedena na jinou práci a má kvůli tomu nižší příjem než před tím. O příspěvek se žádá na speciálním formuláři, který vydává ošetřující lékař nebo gynekolog, případně je na webu České správy sociálního zabezpečení. Formulář se sice odevzdává zaměstnavateli, peníze ale vyplácí správa sociálního zabezpečení, podobně jako např. v případě nemoci.

Rodičovský příspěvek: Statisíce pro rodiče

O desetitisíce korun se od 1. ledna 2020 zvýšila celková částka rodičovského příspěvku. Na nejmladší dítě může rodič nově vyčerpat částku 300 000 Kč, u dvojčat nebo vícerčat pak 450 000 Kč. Jenže zatímco rodiče, kteří miminko teprve čekají, to mají jasné, u rodičů se staršími dětmi je to složitější. Aby na vyšší částku dosáhli, musí mít dítě mladší 4 let a zároveň v lednu 2020 aktivně čerpat rodičovský příspěvek. Pokud dítě sice ještě neoslavilo čtvrté narozeniny, ale rodiče už částku 220 000 Kč vyčerpali před 1. lednem 2020, »dočerpat« navýšenou částku již není možné. Nárok má každý »Rodičák« se obvykle bere po skončení peněžité pomoci v mateřství. Maminky, které na ni nemají nárok (např. nezaměstnané nebo studentky), začínají hned po narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek. Rodič si volí výši měsíční částky Peníze není nutné čerpat po celou určenou dobu (4 roky).

Rychlost čerpání si určují rodiče a nejrychleji je možné celou částku vyčerpat za sedm měsíců. Rychlejší čerpání je ale navázané na výši příjmů. Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku). Výši rodičovského příspěvku je možné měnit po uplynutí 3 kalendářních měsíců, po které je dávka vyplácena, podle aktuální finanční situace rodiny. O změnu je možné žádat osobně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo poštou. Pravidla se uvolnila Nově mají rodiče, kteří nedosáhli na »mateřskou« a začali brát hned rodičovský příspěvek, možnost vybrat si více peněz a rychleji. Po dobu 30 měsíců můžou pobírat 10 000 Kč měsíčně (u vícerčat 15 000 Kč). Jesle to jistí Od ledna 2020 došlo k navýšení počtu hodin, po které může být dítě mladší 2 let ve školce nebo jeslích, na 92 hodin měsíčně. Řadě rodičů to uvolní ruce a budou se moci dříve vrátit do práce. U dětí, které jsou starší než dva roky, se už délka pobytu ve školce nezjišťuje.

Otcovská: pomoc s miminkem za peníze státu

Desetitisíce tatínků už využily tzv. otcovskou »dovolenou«. Otcovská (správně dávka otcovské poporodní péče) umožňuje novopečeným otcům, aby zůstali týden (7 kalendářních dnů) doma, pomáhali své partnerce s péčí o společné miminko a brali přitom peníze od státu. Využít tuto možnost je možné během prvních šesti týdnů od narození dítěte. Kdy přesně na ni tatínek nastoupí, si určí sám. Manželství s matkou dítěte přitom není podmínkou, stačí být »jen« otcem. Nárok na peníze ale nemá každý tatínek. Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění, tedy např. trvání zaměstnání, kde je z příjmu odváděno pojistné na sociální zabezpečení.

Žádost o otcovskou se dává zaměstnavateli, který ji přepošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Kolik peněz na otcovské dostanete Částka, kterou stát za otcovskou platí, není nijak závratná. Zjednodušeně řečeno jde o 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců.

7 nejčastějších otázek a odpovědí

*Bude ošetřovné zvýšeno na 80 % napořád? Ne, ošetřovné se pro rodiče, kteří pečují o děti při uzavření škol, zvyšuje na 80 % jen pro období od 1. dubna do 30. června 2020.

*Syn koncem května oslavil 13. narozeniny. Nepřijdu o ošetřovné? Prý se vyplácí jen do 13 let věku dítěte? O peníze nepřijdete. Pokud dítě dosáhne třináctých narozenin v průběhu péče, neztrácíte nárok na ošetřovné. Důležité je, aby dítě bylo mladší 13 let v den, kdy jste o ošetřovné požádali.

*Za jak dlouho mi peníze za ošetřovné přijdou na účet? A co dělat, když peníze nepřišly? V nejzazším termínu by měly peníze dorazit do jednoho měsíce po dni, kdy řádně vyplněné podklady dorazily na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud peníze nedorazily, pravděpodobně nebyly dodané podklady v pořádku. Nejprve se informujte u svého zaměstnavatele, zda na příslušnou OSSZ odeslal všechny potřebné podklady a jestli jej OSSZ nekontaktovala kvůli doplnění informací. K prověření dosud nevyplacené dávky lze také využít on-line formulář na stránkách ČSSZ.

*Je možné si předem zjistit, jak vysokou částku za ošetřovné dostanu? Ano, orientační výši dávky si můžete spočítat pomocí kalkulačky pro výpočet ošetřovného. Najdete ji na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

*Jsem na ošetřovném, ale k 31. květnu mi skončil pracovní poměr na dobu určitou. Skončilo mi i ošetřovné? Pokud jste začali pečovat o dítě za trvání zaměstnání, budete dostávat a ošetřovné i nadále, po skončení zaměstnání. Výjimka, kdy na ošetřovné po skončení pracovního poměru není nárok, je u osob, kteří pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod III. stupně.

*Mám nárok na ošetřovné ve výši 80 % i během léta, pokud nebudou dostupné dětské tábory? Případně na nižší ošetřovné? Zákon počítá s poskytováním ošetřovného ve výši 80 % denního vyměřovacího základu pouze do konce června. Současně platí, že mezi důvody pro čerpání ošetřovného, stejně jako v minulosti, není zahrnuta dostupnost/nedostupnost dětských táborů.

*Když nyní čerpám ošetřovné z důvodu nemoci a nikoli koronaviru, mám nárok na 9 dní nebo také až do 30. června? Při nemoci náleží ošetřovné pouze 9 kalendářních dní, respektive 16 dní u osamělého rodiče.

Mateřská: Peníze pro zaměstnané maminky

Finanční zabezpečení maminek v prvních měsících po narození miminek zajišťuje »mateřská«. Nárok na peníze, přesněji peněžitou pomoc v mateřství, není automaticky daný a určuje ho zákon. Na »mateřskou« tak nedosáhne každá novopečená maminka. Zjednodušeně řečeno, musí být v době, kdy na ni nastupuje zaměstnaná, nebo být v ochranné lhůtě z ukončeného pracovního poměru (zaměstnání by muselo skončit v době těhotenství). A jen samotné zaměstnání nestačí. Je nutné mít »odpracovanou« určitou dobu, během které za budoucí maminku zaměstnavatel odváděl nemocenské pojištění. Minimum je 270 kalendářních dnů během dvou let před nástupem na »mateřskou«. Nemusíte to ale být u jednoho zaměstnavatele, »odpracované« dny se sčítají. Maminky, které zaměstnané nebyly, ale bez peněz nezůstanou.

Hned po porodu získají nárok na rodičovský příspěvek. »Mateřská« se bere 28 týdnů (maminky dvojčat a vícerčat ji pobírají 37 týdnů) a je nutné o ni požádat na speciálním tiskopisu, který vydává gynekolog. Peníze pak vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Existuje finanční »strop« »Mateřská« se vypočítává z hrubého výdělku maminky za poslední rok (přesněji 12 posledních měsíců zaměstnání). Není ale neomezená, maximum na jeden den je 1424 Kč. To odpovídá hrubému měsíčnímu příjmu ve výši 106 000 Kč. Je možné si přivydělat Málokdo ví, že i na mateřské si ženy můžou přivydělat. Má to ale jednu zásadní podmínku – musí jít o jiné zaměstnání, než ze kterého se »mateřská« vyplácí. Pokladní v supermarketu si tak nemůže vydělávat za kasou, může si ale přivydělat například nějakou prací z domova.

Kdy za péči o postižené dítě zaplatí stát

Zdravotní postižení nebo vážná nemoc dítěte neodvolatelně zasáhnou život celé jeho rodiny. Zmírnění alespoň finančních starostí nabízí stát prostřednictvím příspěvku na péči. Je určen dětem (od jednoho roku do 18 let), které kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebují pomoc se zvládáním základních životních potřeb.

Co jsou základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, oblékání a obouvání, stravování, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity. Pro příspěvek na péči je důležité, že nepříznivý zdravotní stav způsobuje nezvládání základních životních potřeb.

Kolik peněz dítě dostane

Celkem existují 4 stupně příspěvku na péči. Posuzování, na který stupeň má dítě nárok, nezáleží výhradně na diagnóze, ale na počtu základních životních potřeb, které dítě samo nezvládá a na tom, jak moc s konkrétními potřebami potřebuje pomoc a jak často. Navíc ve III. a IV. stupni závislosti rozhoduje i to, jestli je o dítě pečováno doma, nebo je v ústavní péči (hospic, chráněné bydlení apod.) I. stupeň 3300 Kč měsíčně II. stupeň 6600 Kč měsíčně III. stupeň 9 900 Kč (ústavní péče apod.); 13 900 Kč měsíčně (domácí péče) IV. stupeň 13 200 Kč (ústavní péče apod.); 19 200 Kč měsíčně (domácí péče)

Jak požádat o příspěvek

Rodič dítěte (nebo jiný zákonný zástupce) vyplní Žádost o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci a odevzdá je na příslušném úřadě práce podle místa trvalého bydliště. K žádosti musejí být přiloženy další doklady (např. rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce aj.). Po podání žádosti navštíví rodinu sociální pracovnice úřadu práce a provede tzv. sociální šetření. Poté požádá úřad práce příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o posouzení zdravotního stavu dítěte. V souladu s tímto posudkem pak úřad práce rozhodne o příspěvku na péči a jeho výši a rozhodnutí zašle rodiči dítěte. Proti rozhodnutí je možné se odvolat. O odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí. Vše potřebné k příspěvku na péči včetně formulářů najdete na portále www.mpsv.cz.

Tabulky najdete v tištěné verzi Aha!

Přečtěte si

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.