Nenechte se napálit: Zjistěte, na co máte jako odběratel energií právo | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

pondělí 28. listopadu 2022

Svátek slaví René, zítra Zina

Nenechte se napálit: Zjistěte, na co máte jako odběratel energií právo

 (Shutterstock)

Topná sezona klepe na dveře a ceny energií raketově stoupají. Jak si v této nelehké době poradit a na co všechno máte jako odběratel energií právo? Na nejčastější dotazy odběratelů odpovídá Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. (neboli epet).

Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti EP ENERGY TRADING, a.s.

Moje faktura za elektřinu či plyn je příliš vysoká. Jak postupovat, když s ní nesouhlasím a je možné ji reklamovat?

Domníváte-li se, že vyúčtování dodávky energií neodpovídá vaší spotřebě či dohodnuté ceně, máte právo ho u dodavatele reklamovat. Dodavatel je povinen vyřídit vaši reklamaci do 15 dnů a písemně vás o tom vyrozumět. Případné peněžité rozdíly je pak povinen vám vyplatit do 30 dnů od podání reklamace. V případě chybných měřících stavů se do reklamace zapojuje i distributor, protože měřidla jsou v jeho vlastnictví, on provádí odečty a jeho stanovisko k měřícím stavům je rozhodné. Reklamaci s distributorem neřešíte sami, ale vyřizuje ji za vás dodavatel. V tomto případě se faktická doba vyřízení reklamace prodlouží, neboť distributor má rovněž 15 dní na vyřízení reklamace a zaslání jeho stanoviska k ní.  V případě, že s vyřízením reklamace nesouhlasíte, máte možnost se obrátit na Energetický regulační úřad.

Mám vysoký nedoplatek. Co s tím? Mám právo na splátkový kalendář?

Máte-li vysoký nedoplatek a víte, že jej nejste schopni najednou uhradit, doporučuji kontaktovat vašeho dodavatele. Je vhodné být aktivní a situaci řešit hned. Čekat, až obdržíte upomínky, není dobrá cesta. Na poskytnutí splátkového kalendáře zákazník sice nárok nemá, ale většina solidních dodavatelů, pokud vnímá zájem zákazníka nedoplatek skutečně uhradit, byť ve splátkách, mu vyjde vstříc a splátky umožní.

Chci změnit výši záloh. Mám na to právo?

Možnost stanovit zálohy musí být smluvně sjednána, většinou je to upraveno v obchodních podmínkách dodavatele. Výši záloh stanovuje dodavatel a každý rok ji dle výsledku vyúčtování na další zúčtovací období upravuje. Máte-li nedoplatek, zálohy se adekvátně zvýší, máte-li přeplatek, zálohy se adekvátně sníží. Nárok na změnu výše záloh nemáte, ale v praxi dodavatelé požadavku na změnu záloh vycházejí vstříc a akceptují jej, pokud je požadována změna v rozumném rozmezí. Dodavatelé zpravidla nastavují zálohy tak, aby odpovídaly 100% předpokládané platbě za spotřebované energie. Ta představuje zároveň i maximální limit pro stanovení výše záloh.

Jsem v pronájmu a chtěl bych změnit dodavatele? Mám na to právo?

Pokud máte smlouvu s dodavatelem na dodávku energií do bytu v pronájmu, pak se chová jako jakákoliv jiná smlouva.  V případě, že máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou, můžete dodavatele změnit až po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy. Jinak vám ze strany dodavatele hrozí vystavení smluvní pokuty. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, máte standardní tříměsíční výpovědní lhůtu. V případě, že v pronájmu končíte, máte ze zákona právo vypovědět smlouvu dodavateli s 15denní výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Obdržel jsem od dodavatele dopis, že pokud nezaplatím, bude mi přerušena dodávka. Co to znamená? Za jakých podmínek a kdo mi přeruší dodávku energií? 

Přerušení dodávek energií, ke kterému dochází odpojením měřidla, je až krajním řešením a může být uskutečněno pouze v případech popsaných energetickým zákonem. V praxi nejčastěji dochází k přerušení dodávek z důvodu neplacení. Proto, aby mohlo dojít k přerušení dodávek, musíte dlužit minimálně 2 dluhy po splatnosti, dodavatel vás musí vyzvat k jejich úhradě a dát k tomu lhůtu. Zákon délku lhůty nestanovuje, ale měla by být přiměřená, aby v ní zákazník mohl platbu provést. Obvykle dávají dodavatelé 5–7 dnů. Pokud po této výzvě dluhy nezaplatíte, může dodavatel přistoupit k přerušení dodávek. Vlastní přerušení dodávek dělá distributor, který vlastní měřidla v odběrném místě. Distributor pošle své techniky, kteří na místě odpojí měřidla od vašeho odběrného místa. Jak za odpojení, tak za opětovné připojení vám budou naúčtovány poplatky. U elektřiny se pohybují okolo 1500 Kč až 2000 Kč.  Poté, co dluhy zcela uhradíte, má dodavatel ve spolupráci s distributorem povinnost vás znovu připojit v zákonem stanovené lhůtě.

Přečtěte si

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.