Práva a povinnosti dlužníků aneb Jak jednat s exekutorem a co (ne)dělat? | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

sobota 20. července 2024

Svátek slaví Ilja, zítra Vítězslav

Práva a povinnosti dlužníků aneb Jak jednat s exekutorem a co (ne)dělat?

Zapomeňte na vstřícnost!
Zapomeňte na vstřícnost! (ara)

Ani exekuce nespadne jako blesk z čistého nebe. Obvykle jí předcházejí výzvy věřitele, následně i exekutora k zaplacení. Nejhorší řešení, ke kterému se zoufalý dlužník může uchýlit, je hrát mrtvého brouka. Co ale můžete čekat, když už máte exekutora na krku?

Exekuci zpravidla předcházejí upomínky od věřitele. Jestliže dlužník na ně nereaguje, věřitel se musí obrátit na orgán veřejné moci (zpravidla soud) a domoci se přiznání svého práva a povinnosti dlužníka dluh splnit. Až ve chvíli, kdy má věřitel k dispozici exekuční titul (např. platební rozkaz nebo rozsudek soudu) a tento titul je vykonatelný (tzn. že dlužník neuhradil, co měl ve stanovené lhůtě), může se věřitel obrátit prostřednictvím exekučního návrhu na soudního exekutora, který požádá soud o pověření a nařízení exekuce.

Po celou tu dobu má dlužník stále ještě šanci své dluhy řešit. Veškeré písemnosti jsou mu doručovány a je pouze na něm, aby dostatečně reagoval. Kdo je ale ignoruje, stejně jako dopisy od soudu, může se návštěvy exekutora dočkat. Řešením není ani to, pokud si přepíšete trvalý pobyt třeba na radnici. Soudní exekutoři doručují povinným písemnosti primárně do datové schránky nebo na doručovací adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na adresu trvalého pobytu.

Pokud se dlužníkovi nepodaří písemnost na takové adrese doručit, doručí se mu tzv. zákonnou fikcí podle občanského soudního řádu. Formální přesun trvalého pobytu povinného na jinou adresu proto nemá pro vedení exekučního řízení a doručování písemností v něm zvláštní význam. Naopak, dlužník se tak sám dobrovolně vystavuje riziku, že se s doručovanými písemnostmi a realizovanými úkony v exekučním řízení neseznámí, přestože mu byly doručeny v souladu s právními předpisy.

Po nařízení exekuce doručí soudní exekutor povinnému vyrozumění o zahájení exekuce společně s výzvou k dobrovolné úhradě vymáhaného plnění ve lhůtě 30 dní. Pokud dlužník uhradí, co je po něm vymáháno v této lhůtě, nebude muset hradit náklady exekuce v plné výši, ale pouze v poloviční.

Exekutor může, ale nemusí, přistoupit na návrh, že dlužník bude splácet podle předem dohodnutého kalendáře.

Veškerou komunikaci s exekutorem je třeba vést přes datovou schránku nebo prostřednictvím doporučených dopisů či e-mailu s odpovídajícím elektronickým podpisem. Mnoho dlužníků chce své problémy řešit telefonicky, ale takto si můžete dohodnout třeba návštěvu u exekutora, abyste mohl nahlédnout do spisu, nic jiného.

V každém případě se velmi doporučuje exekutora neprodleně kontaktovat a dohodnout s ním postup úhrady dluhu.

 

Přečtěte si
Články odjinud

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.