VIDEO: Nejkuťá... nejkuluu... nejkutuu... Sakra, kdo to má vyslovit! | Ahaonline.cz