Ochutnávka ze sčítání obyvatelstva: Za 10 let přibylo jen 87 tisíc lidí! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

úterý 16. srpna 2022

Svátek slaví Jáchym, zítra Petra

Ochutnávka ze sčítání obyvatelstva: Za 10 let přibylo jen 87 tisíc lidí!

Za deset let nás opravdu mnoho nepřibylo. To z hlediska demografického vývoje nejsou dobré zprávy.
Za deset let nás opravdu mnoho nepřibylo. To z hlediska demografického vývoje nejsou dobré zprávy. (Foto Profimedia, ara)

V loňském roce žilo v Česku 10 524 167 osob, tedy jen o 87 tisíc více, než před deseti lety. A také jsme zestárli! První údaje z loňské akce Sčítání 2021 včera představil Český statistický úřad, další pak zveřejní v průběhu roku.

Počet a rozložení obyvatel

Počet obyvatel země loni činil 10 524 167 osob, což bylo o 87,6 tisíc více proti předchozímu sčítání v roce 2011. Téměř polovina obyvatel žila ve čtyřech krajích – v Praze (1,3 mil.), Středočeském (1,4 mil.), Jihomoravském (1,19 mil.) a Moravskoslezském kraji (1,16 mil).

Průměrný věk

Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco vyšší byl u žen (44,1 let) než u mužů (41,2 let). Nejnižší průměrný věk měla Praha (41,4 roků), nejstarší obyvatelé s průměrným věkem 43,8 let pak žili ve Zlínském kraji. Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.

Děti, pracující a senioři

Podíl dětí do 14 let byl loni 16,1 %, osob v produktivním věku 15 - 64 let 63,5 % a seniorů ve věku 65 a více let 20,4 %. Nejvíce dětí mladších 15 let žilo ve Středočeském kraji (17,9 %), nejméně pak v Praze (15,3 %). V produktivním věku se nejvyšší podíl obyvatel nacházel v hlavním městě Praze (66,3 %), nejnižší pak v Královehradeckém kraji (61,9 %).

Rodinný statut

Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých či vdaných. Mezi ovdovělými výrazně převyšují ženy (13,3 %) nad muži (2,9 %).

Češi a cizinci

K jaké národnosti se obyvatelstvo hlásilo? K české národnosti se přihlásilo 83,8 % (6 033 621) respondentů, k moravské 5 % (359 621) a k slezské 0,2 %. Cizí státní příslušníci tvořili loni 4,7% všech obyvatel Česka. Nejvíce zde žilo občanů Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.

Vzdělání

Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí přesáhl 1,5 milionu (18,7% ve srovnání s 13,2% v roce 2011) a oproti minulému sčítání vrostl i počet lidí s úplným středním vzděláním zakončeným maturitou. Z lidí starších 15 let mělo již 53,1 % alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvoří asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou.

Náboženská víra

Dobrovolnou otázku na víru vyplnilo 69,9 % obyvatel. V odpovědi 18,7 % z nich uvedlo, že jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské společnosti. Z církví a náboženských společností byla nejvíce zastoupena Církev římskokatolická, která představovala desetinu všech odpovědí. Odpověď „bez náboženské víry“ tvořila více než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí.

Bydlení

Oproti roku 2011 přibylo téměř 195 tisíc domů, domovní fond se tak rozrostl na 2 353 024 domů. Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly fyzické osoby, které vlastnily 88,4 % všech domů. Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo „spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)“, které bylo evidováno u 146 799 domů.

Přečtěte si

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.