Bezdomovce ubytovali v »kontejneru«! | Ahaonline.cz