SOUTĚŽ: Cesty za tajemstvím XIV. díl: KAPLE přímo ve skále! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

neděle 3. prosince 2023

Svátek slaví Svatoslav, zítra Barbora

SOUTĚŽ: Cesty za tajemstvím XIV. díl: KAPLE přímo ve skále!

Modlivý důl
Modlivý důl (David Malík)

Příjemnou procházkou po zelené značce z obce z Svojkov na Českolipsku se dostanete do lesa, kde na vás okamžitě dýchne atmosféra nadpřirozena. Jdete totiž stezkou, která je lemována vysokými skálami a jako páni tvorstva se rozhodně necítíte.

Po 500 metrech dorazíte na ještě podivnější místo. Mezi skalami je tu malé nádvoříčko s dřevěnými lavicemi mířícími na kapli vytesanou do skály. Kaplička není jen tak ledajaké dílo nadšenců, ale váže se k ní zajímavá historie, a dokonce se tu konají mše. Údolí se původně říkalo Smolný důl, protože tu uhlíři vařili kolomaz.

Vázalo se k němu ale mnoho špatných pověstí (prý se tu zabil rytíř Jaroslav ze Svojkova kvůli nešťastné lásce), a tak tu pro lepší pocit pověsili obrázek Panny Marie a Ježíše. Místo začali navštěvovat pocestní a brzo se o něm tradovalo, že se tam dějí zázraky. Později u něj proto vznikla nejdřív kaplička dřevěná a koncem 18. století nechala hraběnka Alžběta Kinská do skály vytesat tu současnou. Zle se na ní ale podepsala 2. světová válka, kdy byla poničena a vykradena.

Soutěž Nedělního Aha! o 2000 Kč na prázdninový výlet

Soutěž probíhá v týdeníku Nedělní Aha! v období od 27. 8. 2017 do 31. 8. 2017. Vyhrává 1 soutěžící, který pošle správné znění tajenky, a bude vylosován.

Svou soutěžní tajenku posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 90099 ve tvaru:
NA mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC
Např.: NA TAJENKA JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900.
Čas pro příjem odpovědí do soutěže je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Na vaši soutěžní odpověď nebude odesílána potvrzující SMS. Cena 1 SMS je dle tarifu mobilního operátora soutěžícího. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., www.platmobilem.cz., infolinka 296 363 199 (po-pá 9-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny:
1x 2000 Kč
Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 2. následujícím čísle příslušného periodika,
v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: barbora.filounova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v soutěži, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci soutěže, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Soutěže se mohou
zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor
neodpovídá za nedoručení SMS. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště a fotografie v týdeníku Nedělní Aha! a na webových stránkách www.ahaonline.cz.

Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní doplňovačku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

V Praze dne 27. srpna 2017

Tajenku naleznete v tištěném Nědělním Aha!Přečtěte si
Články odjinud

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.