V Německu dražili státní jachtu NDR: Pamatuje Honeckera i Castra | Ahaonline.cz