Hostům v hotelu netekla voda: Trubky ucpala mrtvola! | Ahaonline.cz