Karel Gott - Vykradli ho! Mohla za to Pilarová | Ahaonline.cz