HLASUJTE V SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ TRUHLÍK 2017! | Ahaonline.cz

Registrace  |  Zapomenuté heslo

Deník Aha! na Facebooku

neděle 3. prosince 2023

Svátek slaví Svatoslav, zítra Barbora

HLASUJTE V SOUTĚŽI O NEJHEZČÍ TRUHLÍK 2017!

TRUHLIK 1
TRUHLIK 1 (Čtenářky pro APŽ)

A je to tady! Začíná finálové SMS hlasování v soutěži Truhlík 2017 o nejhezčí osázený truhlík, kdy se hraje o poukázky v celkové hodnotě 5000 Kč do online zahradnictví www.garlo.cz. Ze všech zaslaných fotografií vybrala odborná porota časopisu Aha! pro ženy desítku nejzajímavějších. Vyhrají 3 truhlíky s nejvyšším počtem SMS hlasů od čtenářů. Jak tedy hlasovat? 

Hlas pro vybranou fotografii truhlíku pošlete pomocí SMS na číslo 900 99 10 ve tvaru:
TRUHLIK mezera CISLO (např.: TRUHLIK 1). 

Cena 1 SMS je 10 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s.,infolinka 296 363 199 (po–pá 8–16 hod.), mobil@cncenter.cz. www.platmobilem.cz

Ceny pro výherce:
1. místo – voucher v hodnotě 3000 Kč na nákup libovolného zboží na www.garlo.cz
2. místo – voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup libovolného zboží na www.garlo.cz
3. místo – voucher v hodnotě 1000 Kč na nákup libovolného zboží na www.garlo.cz

Kompletní pravidla najdete na www.ahaprozeny.cz a níže pod vybranými fotografiemi.

TRUHLIK 1

 

TRUHLIK 1

TRUHLIK 2

TRUHLIK 2

TRUHLIK 3

TRUHLIK 3

TRUHLIK 4

TRUHLIK 4

TRUHLIK 5

TRUHLIK 5

TRUHLIK 6

TRUHLIK 6

TRUHLIK 7

TRUHLIK 7

TRUHLIK 8

TRUHLIK 8

TRUHLIK 9

TRUHLIK 9

TRUHLIK 10

TRUHLIK 10

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Soutěž Truhlík 2017, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 20. 6. 2017 do 11. 8. 2017 v týdeníku Aha! pro ženy a také na internetových stránkách www.ahaprozeny.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi osázených truhlíků. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let. 
Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím
c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel
d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli


Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže
b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Ceny
Hlavní výhry soutěže získávají tři účastníci, jejichž soutěžní fotografie získaly ve finálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů. Jedná se o následující ceny:
1. místo – voucher v hodnotě 3.000 Kč na nákup libovolného zboží na www.garlo.cz
2. místo – voucher v hodnotě 1.000 Kč na nákup libovolného zboží na www.garlo.cz
3. místo – voucher v hodnotě 1.000 Kč na nákup libovolného zboží na www.garlo.cz

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií
Soutěž probíhá ve dvou fázích – přihlašování a finálové SMS hlasování. Ze všech přihlášených fotografií osázených truhlíků vybere komise složená z členů redakce titulu Aha! pro ženy deset nejhezčích osázených truhlíků, které postoupí do finálového SMS hlasování. První tři vítězové (majitelé výherních osázených truhlíků), kteří získají ve finálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, obdrží finálové ceny.
Soutěžící se stává účastníkem soutěže po zaslání soutěžní fotografie osázeného truhlíku. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Fotografii osázeného truhlíku je možné přihlásit v období od 20. 6. 2017 od 00:00 do 12. 7. 2017 do 24:00.
Fotografii přihlašuje účastník do soutěže e-mailem na adresu: ahaprozeny@cncenter.cz. V předmětu e-mailu musí být heslo Truhlík 2017. K fotografii je účastník soutěže povinen uvést své občanské jméno a příjmení, adresu a telefonní kontakt.

Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže:
Přihlašování: od 20. 6. 2017 od 00:00 do 12. 7. 2017 do 24:00
Finálové SMS hlasování: od 18. 7. 2017 od 00:00 do 27. 7. 2017 do 24:00
Vyhodnocení: do 11. 8. 2017

Způsob hlasování
Komise složená z členů redakce týdeníku Aha! pro ženy vybere ze všech přihlášených truhlíků 10 fotografií s nejhezčími osázenými truhlíky, které postoupí do finálového SMS hlasování.
Deset finálových osázených truhlíků bude mít příležitost soutěžit o hlavní výhry soutěže. Tři fotografie osázených truhlíků s nejvyšším počtem hlasů ve finálovém SMS hlasování, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží finálové ceny. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední).
Cena SMS zprávy (pro finálové hlasování) odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. 1 SMS zpráva = 1 hlas. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.
Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Výherci soutěže budou informováni telefonicky redakcí Aha! pro ženy. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.
Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.
Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.ahaprozeny.cz a také v týdeníku Aha! pro ženy do 11. 8. 2017. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem v e-mailu. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.
Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu, který je součástí přihlášení do soutěže (tedy zasláním soutěžní fotografie e-mailem), kterým účastníci soutěže dávají souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele či společnosti CN Invest a.s., která tvoří s provozovatelem koncern, současně s poskytnutím souhlasu s využíváním účastníkem uvedeného elektronického kontaktu, za účelem šíření obchodních sdělení zasílaných Provozovatelem , týkající se výrobků a služeb třetích stran. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese soutez@cncenter.cz. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty. 
Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele  a na jimi pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem. 

V Praze dne 20. června 2017. Přečtěte si
Články odjinud

Kontakty

  • Telefon 9.00 – 17.00: 225 974 140
  • Telefon po 17.00: 225 974 164
  • Fax: 225 974 141

RSS kanály serveru ahaonline.cz lze užívat pouze pro osobní potřebu. Jakékoli další šíření obsahu ahaonline.cz je možné pouze s předchozím souhlasem jeho provozovatele.