Nadsamec Matěj Ruppert: Mám největší »výbavu« v okrese! | Ahaonline.cz