Výborný: 100. zápas? Bitva s King Kongem Chárou | Ahaonline.cz